سبکهای مداحی تاسوعا – حضرت ابالفضل علیه السلام – خادم زینب

شور

بازم به عشقت دل شد هوایی
باروضه امشب ،شد کربلایی
ای میر لشکر سقای زینب
دل یاد سقا ، افتاده امشب
عباس شاه منه
چشماش ماه منه
سایه ی تو رو سرمه
آرزوم حرمه        عشق آخرمه
شاهدم چشم ترمه
شاه علقمه مدد

کفیل زینب ، دل مضطره باز
از داغت امشب ،چشمام تره باز
با یه نگاهت ، دردم دوا کن
روزی من رو کرببلا کن
آقا نوکرتم
عمری مضطرتم
میشم کبوتر حرم
برات کربلا          آقابده به ما
به دور گنبد بپرم
شاه علقمه مدد

آقا نگاه تو آبرومه
دیدن صحن تو آرزومه
دل عقده داره ، دردم دواکن
بایه نگاهت حاجت روا کن
دردام دوا میشه
حاجت روا میشه
اگه یبار بیام حرم
به جون فاطمه       ای شاه علقمه
آقا بذار بیام حرم
شاه علقمه مدد

دریافت سبک

************

سبکهای مداحی تاسوعا – حضرت ابالفضل علیه السلام – عباس قلعه

شور ، واحد

ذکر مستی هر لب یا ابالفضل
طبیب درد هر تب یا ابالفضل
دم دم میگم اینو توی روضه
امید قلب زینب یا ابالفضل
ای سقای تشنه ها:زاده ام بنین
میریزه به پای تو:سرهای عدوزمین
پهلوان عشیره
عموی بی نظیره
قمرهاشمیون
به یه لشکرامیرم
 (یاابالفضل)

بانگ انا بن الحیدر روی لبهاش
میشه لشکر فراری با رجزهاش
جذبه هرنگاهش مثه طوفان
بهم میریزه دشمن با نگاهاش
دلبره وسروره:سقای یه لشکره
زاده ام بنین: امید برادره
روح مردی واحساس
عطروبوی توازیاس
 همه عالم دخیلت
ابوفاضل یا عباس
 (یاابالفضل)

دریافت سبک

**********

سبکهای مداحی تاسوعا – حضرت ابالفضل علیه السلام – خادم زینب

زمینه

پیچیده برادرم
العطش تو خیمه ها
ساقی حسین تویی
ای امید بچه ها
چشم رباب به مشک آبه زود بیا
پشت و پناه من تو هستی وا أخا
گریه ی اصغر پیچیده تو خیمه ها
توی چشات حسی غریبه
ذکر لبم أمن یجیبه
برگرد حسینت بی حبیبه عباس
وای یل ام بنینم
وای پره آتیشه سینم
وای پره آتیشه سینم

دیر شده تو خیمه ها
افتاده هول و بلا
افتادی گمون کنم
وقتی گفتی وا أخا
چی جواب زینبو من بدم أخا
چه جوری من نگاه کنم به بچه ها
نیومدی عموی خوب خیمه ها
پشت منو شکستی داداش
وقتی چشاتو بستی داداش
بگو که زنده هستی داداش عباس
وای یل ام بنینم
وای پره آتیشه سینم
وای پره آتیشه سینم

خون میجوشه از چشات
روی پای فاطمه
افتادی با یه عمود
روی خاک علقمه
هرگوشه ای دستای تو جدا جدا
تیر سه شعبه تو چشاته وا أخا
نیومدی عموی خوب خیمه ها
شرمنده از ربابی سقا
هنوز تو فکر آبی سقا
توگریه و عذابی سقا عباس
وای یل ام بنینم
وای پره آتیشه سینم
وای پره آتیشه سینم

دریافت سبک

**********

سبکهای مداحی تاسوعا – حضرت ابالفضل علیه السلام – مجتبی دسترنج(ملتمس)

واحد

مولای مظلومان حسین، جانها فدایت جانها فدایت
عالم همه مشتاق آن، صحن و سرایت صحن و سرایت
دست منو دامان تو
جانم شها قربان تو
ای ماهِ زهرا
مظلومِ دنیا
 (جانم حسین جانم حسین
جانم حسین جانم حسین
جانم حسین جان
جانم حسین جان)(۴)

فُلکِ نجاتی بر همه، ای شاه خوبان ای شاه خوبان
من را نجاتم دِه شها، از بند طوفان از بند طوفان
باران اشکِ حسرتم
در حسرتِ زیارتم
من را کرم کن
وقفِ حرم کن
 (جانم حسین جانم حسین
جانم حسین جانم حسین
جانم حسین جان
جانم حسین جان)(۴)

بر تو توسل میکنم، در روضه هر شب در روضه هر شب
بر اکبر و عباس تو، سجاد و زینب سجاد و زینب
بر  اهلبیتت  نوکرم
اصحابتند تاجِ سرم
دریای رحمت
بِنْما  عنایت
 (جانم حسین جانم حسین
جانم حسین جانم حسین
جانم حسین جان
جانم حسین جان)(۴)

شبهای جمعه فاطمه، در قتلگاه است در قتلگاه است
مرثیه خوانِ قتل تو، در سوز و آه است در سوز و آه است
گِریَد به جسمِ اطهرت
بر  پاره های  حنجرت
وای  از  غریبی
شیب الخضیبی
 (جانم حسین جانم حسین
جانم حسین جانم حسین
جانم حسین جان
جانم حسین جان)(۴)

ای ساقیِ لب تشنگان، جانم اباالفضل جانم اباالفضل
بر کربلا مارا رِسان، جانم اباالفضل جانم اباالفضل
بی دستِ دشت نینوا
کُن  قسمت  ما  کربلا
با  اذن  زهرا
این اربعین را
 (ساقی مدد ساقی مدد
ساقی مدد ساقی مدد
جانم اباالفضل
جانم اباالفضل)(۴)

دریافت سبک

************

سبکهای مداحی تاسوعا – حضرت ابالفضل علیه السلام – عماد بهرامی

واحد سنگین

میرم به سمت علقمه تا
برای اصغر اب بیارم
خدا خودت بهم کمک کن
جلو رباب آبرو دارم
خودش یه علقمس چشام
میلرزه از گریه صدام
اگه قرار باشه بیام
خیلی فقط با آب میام
٬٬دلم روشنه ، قلبم میزنه
آه سکینه الان ، چشم براهِ منه٬٬

صدای گریه های اصغر
شده همه عذاب و دردم
هر طور شده از علقمه با
مشک پر از آب بر میگردم
با خنده هاش جون میگیرم
راه بیابون میگیرم
وقتی که دستام شد قلم
مشک و به دندون میگیرم
٬٬من میشم عذاب ، با یاد رباب
روی دستاش علی ، میخوره پیچ و تاب٬٬

وقتی که از مرکب میوفتم
دلم پیش ام البنینِ
خیلی خجالت میکشه از
رباب و زینب و سکینه
از اشکو خون چشام تره
میزننم چند نفره
گفتم به آقا تنمو
به سمت خیمه نبره
٬٬گریون، نوحه خون ، میگیره زبون
میرسه علقمه ، مادری قد کمون٬٬

دریافت سبک

**********

سبکهای مداحی تاسوعا – حضرت ابالفضل علیه السلام – حامد شریف و  سجاد شرفخانی

زمینه

جلو چشای من
 پاتو نکش زمین
تو رو خدا پاشو
یل ام البنین
بدون تو چی جوری برگردم
خونِ دل از چشام میاد نم نم
خمیده میشه کمرم کم کم

جواب زینبو
خودت پاشو بده
از دَمِ خیمه ها
به اینجا زُل زده
پاشو که آبروم داره میره
اگه پاشی علی نمی میره
رحمی بکن برادرت گیره
داداش…

باور نمیکنم
دستات جدا شده
خونی شده چشات
فرقت دوتا شده
تو رو به حق حیدر کرار
پاشو علم رو از زمین بردار
تا بچه هام نرن سرِ بازار
داداش…

دریافت سبک

**********

سبکهای مداحی تاسوعا – حضرت ابالفضل علیه السلام – خادم زینب

واحد

علم افتاد علم افتاد علم افتاد
حرم تو خطر افتاد
از رو مرکب از رو مرکب از رو مرکب
عمو بی سپر افتاد
خیمه ناامن شده بگید علمدار بیاد
قبل از این که برسه حرم به اشرار بیاد
با وفا ای عموی سکینه
دیر شده بیا ماه مدینه
دیرشده ای علمدار لشکر
چشم به راهه تو گهواره اصغر
ای عمو عمو عباس

لب آبو لب آبو لب آبو
هنوز تشنه ی آبه
عمو عباس عموعباس
خیلی شرمنده از طفل ربابه
بابا تنها شده ، غریب و بی لشکره
رو لبای بابا ذکر أنا المضطره
افتادی روی خارای صحرا
سجده کردی به زانوی زهرا
پاره پاره شده مشک آبو
چی بدم من جواب ربابو
ای عمو عمو عباس

ای علمدار اى علمدار ای علمدار
حسینت بی سپاهه
بیا برگرد بیابرگرد بیابرگرد
که زینب بی پناهه
روی سر میزنن از غم تو عمه ها
بیا تا که نره به غارت این معجرا
دیر بیای خیمه آتیش میگیره
دیر بیاى عمه زینب اسیره
دیر بیای بابا تو قتله گاهه
میبینی که حسین بی سپاهه
ای عمو عمو عباس

دریافت سبک

***********

سبکهای مداحی تاسوعا – حضرت ابالفضل علیه السلام – خادم زینب

زمینه

کجایی عباس کجایی عباس
که بی علمدار و سپاهم
کجایی عباس که من براتو چشم به راهم
کجایی عباس بدون تو میبینی که من بی پناهم
رفتی و دل حرم پریشونه
ای داداش سکینه روضه میخونه         از داغت دل خواهرات خونه
سقا وعده ی آبو به بچه ها دادی
سقا پس چرا مشکو به نیزه ها دادی
سقا از روی ناقه چرا توافتادی

کجایی عباس کجایی عباس
نیومدی دل نگرونم
کجایی عباس کجایی عباس
که جون تو بسته جونم
کجایی عباس کجایی عباس
بر نمیگردی تو دیگه خودم میدونم
رفتی و سکینه رو سوزوندی
کاش پیش این بچه ها میوندی      چشمه ی اشک منو جوشوندی
سقا هنوز نگاهم به راهته برگرد
سقا چشم به چشم سیاهته برگرد
سقا دلم به اون روی ماهته برگرد

میبینی عباس چشام داره میره سیاهی
چشاتو واکن ، به خیمه ها بکن نگاهی
علم رو بردار ،ببین  نمونده دور من دیگه سپاهی
اى داداش چشاتو حوض خون کردن
ای داداش قد منو کمون کردن       ای داداش زینبو روضه خون کردن
رفتی منو گذاشتی میون این لشکر
عباس دستو گرفته سکینه روی سر
سقا بلند شو تابه غارت نره معجر

رفتی و بعد تو خیمه ها پر از بلاشد
علم که افتاد بین زنا سرو صدا شد
بلندشو برگرد ،تو خیمه ها مصیبت تازه به پاشد
ای میر حرم برو خداحافظ
بی بالو پرم برو خداحافظ      چشم پر ورم برو خداحافظ
سقا مشک تو خالی دلو میسوزونه
سقا رباب داره باز لالایی میخونه
سقا بعد تو اصغر زنده نمیمونه

دریافت سبک

************

ضمن التماس دعا از همه اساتید گرامی،
ان شاالله به تدریج سبکهای جدید ارسالی توسط شاعران ارجمند به ابتدای همین مجموعه اضافه خواهدشد

*********

برای عضویت در کانال تلگرام ما  اینجا کلیک بفرمایید