سبکهای مداحی فاطمیه ـ عماد بهرامی

زمزمه

بدون من نرو نرو..    تنها نذار حیدرو نرو..
ببین منِ مضطرو نرو‌..
روی منو، ننداز زمین..       حال و روز امیر خیبرو ببین..
دستم دیگه رمق نداره مه جبین…

پا رو دلم نذار نرو..          ابر بهارم نبار نرو..
خسته ام از روزگار نرو..
دلت میاد، آبم کنی!؟         بری منو گریون و بی تابم کنی‌..
تو شب غم بی ماه و مهتابم کنی..

آشفته ام ببین ببین..          شدم یه خونه نشین ببین..
غمت منو زد زمین ببین..
نرو نکن، دشمن شادم..          من پا به پای گریهء تو جون دادم..
نمیره درد کشیدن تو از یادم..

تویی بهار من نرو..          همه کس و کار من نرو..
ماه شب تار من نرو..
بدون یارو یاورم..           داری میری اصلا نمیشه باورم..
بدون تو میگذره آب از رو سرم

دریافت سبک


****************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ نرگس غریبی

زمزمه

علی رو میذاری داری میری   بارفتنت جونمو میگیرى
پرپر شدی جلو چشام زهرا    شاید که دیگه از على سیری
کبود شده اون صورت ماهت
شبا میاد صدا،غمو آهت
شفا میگیری آخرش زهرا
میمونم اینجا من سر راهت
رفتی و بعد تو دیگه کار على اینجا تمومه
چادر خاکیت دوباره مثل همیشه روبرومه
بی فاطمه،خاری تو چشمو استخون توی گلومه
یافاطمه یافاطمه یاس جوونم
یافاطمه یافاطمه ورد زبونم
یافاطمه یافاطمه خانوم خونم

میپیچی تو بستر بیماری     نیمه شبا چرا تو بیداری
بگو به حیدرت که میمونی   نگو بمن قصد سفر داری
ماه علی چرا زمینگیری
روتو چرا از على میگیری
علی میمیره از غمت زهرا
نگو که از علی تو دلگیری
یادش بخیر زهرای من ،جات خالیه هنوز توخونه
جای لالایی شبت،تو خونمون خالی میمونه
چادر نماز پاره ی تو ،ماه توى خونمونه
یافاطمه یافاطمه یاس جوونم
یافاطمه یافاطمه ورد زبونم
یافاطمه یافاطمه خانوم خونم

نیمه شب و غسل و نماز شب   ای وای امان از گریه ی زینب
یتیماتو ببین عزا دارن     رسیده بیتو جونمون برلب
یتیمای تو همه بیدارن
دست از جنازت برنمیدارن
پاشو بکن نوازشی زهرا
ببین که بچه هات عزادارن
علی دیگه غریبه وبی کس شده ،توی مدینه
از کوچه های این دیار بعد تو دیگه داره کینه
یادم نمیره فاطمه زخمی که داشتی روی سینه
یافاطمه یافاطمه یاس جوونم
یافاطمه یافاطمه ورد زبونم
یافاطمه یافاطمه خانوم خونم

حسن رو سینت ناله ها داره    حسین رو پات گل بوسه میکاره
زینب میره تو بغلت از هوش    پاشو ببین علی عزا داره
نیمه شبه یتیما بیدارن
رو گونه هاشون اشکو میکارن
جای لالایی روضه میخونن
خون جای اشک از دیده میبارن
بعد تو تنها مونسم زهرای من یه چاه آبه
حتی سلام حیدرت میون مردم بی جوابه
کار علی بعد تو تنها گریه، شبها جای خوابه
یافاطمه یافاطمه یاس جوونم
یافاطمه یافاطمه ورد زبونم
یافاطمه یافاطمه خانوم خونم

پشت سرتو من زمین خوردم    همراه تو ای کاش میمردم
زهرا خرابه حال و احوالم     از زندگی خیلی آوردم
اون کوچه ها چه کاری دستم داد
یاس جوون تو کوچه هاافتاد
رو دست من،از زخمای پهلو
خانوم خونم آخرش جون داد
یاس علی،زهرای من ،پشت و پناهم بسلامت
رفتی سفر بی من ولی ،غصت میمونه تا قیامت
سخته ولی ،زهرای من جات خالی مونده،بسلامت
یافاطمه یافاطمه یاس جوونم
یافاطمه یافاطمه ورد زبونم
یافاطمه یافاطمه خانوم خونم

خانوم خونه ،رفتی از خونه    علی دیگه زنده نمیمونه
جای تو خالی مونده خانومم    بوت پیچیده هنوز تو این خونه
نیمه ی شب بگو کجا رفتی
زهرای من تنها چرا رفتی
تو بی وفا نبودی خانومم
تنها چرا از پیش مارفتی
زینب همیشه یادتو چادر نماز و سر میگیره
حسن بیاد کوچه ها بعد تو از زندگی سیره
حسین شبا بی مادرش ،زهرای من خوابش نمیره
یافاطمه یافاطمه یاس جوونم
یافاطمه یافاطمه ورد زبونم
یافاطمه  یافاطمه خانوم خونم

دریافت سبک

 

***************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ پیمان امجدی(عبدالحیدر)

زمزمه

میون کوچه غوغا       جلوی چشم آقا
قباله ی فدک رو        گرفت زدست زهرا
اومد به سمت مادر
منم که شیر حیدر
به روی پنجه ی پا
چون یک یل دلاور
میون کوچه مادر مو زد        چشماش نمیدید از شدت درد
مادر زمین خورد از ضرب سیلی
صورت مادر به رنگ نیلی
ای وای از این غم

رخش رو کرده پنهان     با دیده های گریان
بریم به سمت خونه     بیا بریم حسن جان
دلم پر از غم ودرد
صورت مادرم زرد
دستش به روی دستم
چرا دستش شده سرد
دیدم رو خاکا گوشواره افتاد         از روی مرکب سه ساله افتاد
چشاش پر از اشک دیده به راهه
مادر سادات اومد دوباره


دریافت سبک

**************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ نرگس غریبی

زمزمه

قبل شهادت

نمیره یادمن اون کوچه و سیلی و آهو
قلاف و بازو و اون صورت نیلی ماهو
سیاهی رفت چشت مادر ندیدی کوچه هارو
میگفتی نشنوه بابا غم این ماجرا رو
زدن سیلی به ماهو     جای سیلی سیاهو
میرفتی کوچه هارو اشتباهو
شکستی قلب مارو     دل خون بابا رو
نمیره یاد من اون کوچه هارو


میمونه یاد من وقتی سوزوندن خونمونو
شکستن پشت در پهلوی این یاس جوونو
زدن سیلی جلو چشمای بابایم به مادر
رو خاکا مادرم میزد جلو چشم ما پرپر

امان از درد و کینه     از اندوه  مدینه
یادم میمونه مادر زخم سینه
نبود اونجا کسی یار    بابا تو بند گرفتار
تو کردی کل دنیا رو عزا دار

لگد خوردی و مادر یادمه افتادی از پا
شکستن حرمت زهرا رو پیش چشم بابا
دویدی پشت بابا تازمین خوردی تو مادر
الهی بشکنه دستی که میکرد ماهو پرپر
زدی ناله تو مادر     جلو چشمای حیدر
از این جور و جفا الله و اکبر
تو افتادی رو خاکا    میلرزید دست بابا
بابا بیتو میشه تنهای تنها

میپیچی توی بستر مادرم از درد پهلو
میدیدم خونیه پیراهنت از زخم بازو
دعا میکردی مادر واسه مرگت نیمه شبها
نزن آتیش تو ای مادر به داغ قلب بابا
صدا کردی باباتو     گرفت از غم صداتو
تو از درد میدوزی بهم لباتو
میشی پهلو به پهلو     میگیری دست به بازو
میگیری مادرم از حیدرت رو


شب تدفین

بابا غسلت میده با اشک چشمش مادر امشب
میذاره سر رو دیوار از غمت ، میبینه زینب
جای سیلی رو میدید و نگفتم ماجرا رو
نگفتم مادرم من ،قصه ی اون کوچه ها رو
نگفتم سیلی خوردی    تو زخماتو شمردی
نگفتم داشتی تو کوچه میمردی
سیاهی رفت نگاتو
چکید خون از چشاتو
نشد کاری کنم اونجا براتو

کسی پشت جنازت نیمه ی شب نیست وبابا
میافته پشت تابوت تو مادر روی خاکا
یکی نیست مادرم ،تا دست بابا رو بگیره
بابا از غصه ی تو مادرم امشب میمیره
میافته رو مزارت    نمیره از کنارت
میبینه چادرت رو یادگارت
میریزه خاک و اما    خرابه حال بابا
چرا مادر تو امشب رفتی بی ما

شام غریبان

نبودی مادرم سلام بابا بی جوابه
شبا میبینم انگار چشم بابا خیس آبه
کنار جانماز تو شبا بابا میشینه
گل اشکش رو با چادر نماز تو میچینه
شده غمخوار بابا     یه چاه سرد و تنها
شده ذکر لب بابا یا زهرا
ندیدی بی قراره     دیگه یاری نداره
غمای قلب بابا بی شماره

بابا آروم نداره     چشاش بارون میباره
رو خاک سرد تو سر رو میذاره
خرابه حال و روزش   برس به آهوسوزش
بیا بابا خرابه حالو روزش


دریافت سبک

****************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ سیدیاسرحسینی نسب


زمزمه روضه کوچه

داریم می ریم بامادرم به خونه          قباله ی فدک به دستمونه
ازپیچ کوچه ردشدیم که ای وای        دیدیم سرکوچه روبازهمونه
دستم تودست مادرم بود
اونیکه سایه ی سرم بود
تااومدم بگم برگردیم
نامرددیگه برابرم بود
سینم وسپرکردم براش       بامادرم کارنداشته باش
صداتوبیارپایین یواش          جوابتومن میدم به جاش
تاعمر دارم یادکوچه منومی سوزونه
توخونمون باحسین وزینب روضمونه
کینه ای که داشت        اول پاگذاشت
هی لاله گذاشت
دیدکمونه زد      بی بهونه زد
وحشیونه زد
نه یک باردوبار       بلکه چندین بار
ازدست ودیوار
مادرخوردزمین       باصوت حزین
گفت حسن ببین
هی گفتم نزن      جاش منوبزن
پرخون شددهن
کبودیه روش      شکاف ابروش
یادردپهلوش
مادرت فدات       قربون نگات
نگی به بابات
بابات بی کسه      بی فریادرسه
غصه هاش بسه
ای وای امون ازرسم این زمونه
خداهنوزمادرمن جوونه


دریافت سبک


******************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ نرگس غریبی

زمزمه

یه گوشه نشستی تو با چشم گریون
میخونی تو زیر لبت وای مادر جون

میبینم تو بستر که خوابت نمیره
خدایا کمک کن که آروم بگیره

حسن جان ، چرا تو یه گوشه نشستی
میدونم تو کوچه چی دیدی شکستی

میگی زیر لب کاش تو کوچه نبودی
دل من میگیره میبینم کبودی

ولی کاش میبردی تو اون روز بابارو
میمونه تو یادم غم کوچه هارو

میشد کاش تو کوچه برا تو سپر شم
میشد کاش که باتو ، منم همسفر شم

دو چشمم میمونه به داغ تو بر در
کجایی کجایى کجایی تو مادر

تو کوچه رو خاکا نشستی ، شکستم
تو سیلی میخوردی چشامو میبستم

جای اشک تو چشم تو مادر پر از خون
میشینم به راهت با چشمای گریون

شکستم شکستم رو خاکا نشستی
میدیدم که از درد لباتو میبستی

حسن بعد من حیدرم نیمه جونه
نذار بعد من بابا تنها بمونه

نگو از سفر تو هنوز زوده مادر
داری میشی پیش نگاهم تو پرپر

حسن جان سپردم بدستت بابا رو
نفهمه بابا کاش غم کوچه هارو

سپردم بدستت حسینو حسینو
حسن جون تو جون اون نور عینو

حسن جان حواس تو باشه به زینب
لالایی بخون تو برا زینب هرشب

نرو مادر من تو خیلی جوونی
ندارم کسى رو تو باید بمونی

دریافت سبک

****************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ رضاباقریان

زمینه

تو که برگ و برت زخمِ      چشای دخترت زخمِ
نفست بر نمی گرده            آخه بال و پرت زخمِ
مادر           بی هوا زمین خوردی
تازیونه می خوردی     اشکم و در آوردی
زود از همه خسته شدی
مجروح و شکسته شدی
مادر،مرو مادر
می گفت توی خواب حسنت
تو کوچه تو رو زدنت
مادر، مرو مادر

از مدینه چه دلگیری      انگاری داری می میری
میون بسترت مادر         بی صدا روضه می گیری
مادر         روزگارمون تاره
چشمامون گوهرباره       بابامون دلش زاره
از اون روزی که زدنت
هر روز خونیِ پیرهنت
مادر، مرو مادر
از آه و غم و محنت
می سوزه دل حسنت
مادر مرو مادر

دلم از غصه پر درده         مدینه خیلی نامرده
حسن از وقتی افتادی         کوچه رو داره می گرده
مادر          ابرهه به تو بد کرد
راه خونه رو سد کرد       ضربش و زبون زد کرد
پاهات که توونی نداره
دستات دیگه جونی نداره
مادر، مرو مادر
خاکی شده چادر و معجر
زخمی شده زخمای بستر
مادر، مرو مادر

دریافت سبک

**************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ حمیدکاظمی(اویس)

زمینه

باور ندارم رفتی         تنهام گذاشتی زهرا
بی مهریه دنیارو           طاقت نداشتی زهرا
دنیاروبی تو نمیخوام فاطمه
ببین که ابریه چشام فاطمه
توون نمونده به پاهام فاطمه
(فاطمه جان فاطمه جان فاطمه)۳

تاجون دارم توسینه         غلامتم یا زهرا
دربه درم ازعشقت         هلاکتم  یازهرا
نوکرتم از  همه عالم  سرم
چی کم دارم تا که تویی مادرم
عالم بدونه که عبد حیدرم
(فاطمه جان فاطمه جان فاطمه)۳

گرچه گناه آلودم         بدون تو  نابودم
حک میکنن روقبرم        محب حیدربودم
ولایت علی ستون دینه
بدونه سنی این اصول دینه
علی فقط  أمیرالمؤمنینه
(علی مددعلی مدد یاحیدر)۳

دریافت سبک

***************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ عماد بهرامی

زمینه

فاطمه بمون
توروبه جان زینبو حسینمون     نذار بهار زندگیم بشه خزون
فاطمه بمون(۲)
دلخوشیه من
برادله علی نه واسهء حسن         جلو چشای ما جدا نکن کفن
دلخوشیه من(۲)
حالاکه          دلم گرفته ازهمه
برای دلخوشیه من فقط بخندتوفاطمه
میدونم           که خسته ای ازاین دیار
ولی نرو و داغ رفتنت رو بر دلم نذار
آسمون ببار(۲)
رفتن تو میسوزونه قلب حیدرو
بعد تو دیگه چجور ببینم این درو
ای تموم دلخوشیه لحظه های من
بی تو زندگیم عذابه ای خدای من
ریحانهالنبی
مدد بی بی یازهرا

زینبوببین
که داره اشک میریزه بادل حزین        امان ز غربت امیرمؤمنین
زینبوببین(۲)
یاداون قدیم
چه روزای خوشی کنارهم بودیم       چه عاشقانه بی قرار هم بودیم
یاد اون قدیم(۲)
نگوکه           میخوای بری بدون من
بیا یه رحمی کن به این جوونیم جوونه من
بعد از تو          سیاهه صبح وشام من
ببین نگاه و خنده میشه پاسخ سلام من
ای قعود من ای قیام من
غصه میخورم ز نوع راه رفتنت
ای علی فدای حمد و ذکر گفتنت
داده مصطفی امانتی به من تورو
جون حیدرت بیا و فاطمه نرو
ریحانه النبی
مددبی بی یازهرا

دریافت سبک


***************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ نرگس غریبی

زمینه

خمیده شد زهرا کمرت    شکسته یاسم بال و پرت
برای رفتن نکن دعا    تو پیش چشمای بچه ها
مادر زینب بمونو مادری کن مادری
با غم و آهت دل این بچه هار و میبری
عشق حیدر عشق  حیدر عشق حیدرفاطمه
یاس پر پر یاس پرپر یاس پرپر فاطمه

امانتی تو دست علی    تویی تموم هست علی
نگو داری میری فاطمه    جونمو میگیری فاطمه
غربت حیدر رو زهرا میبینی داری میری
شاید از این زندگی زهرای من دیگه سیری
عشق حیدر عشق  حیدر عشق حیدرفاطمه
یاس پر پر یاس پرپر یاس پرپر فاطمه

اشک حسن از غمت روون    چشمای زینب به آسمون
حسین تو میکنه دعا    خدا بده به مادر شفا
بی اجابت موند دعاهای یتیمات فاطمه
رفتی و از ماتم تو خون شده قلب همه
عشق حیدر عشق  حیدر عشق حیدرفاطمه
یاس پر پر یاس پرپر یاس پرپر فاطمه

میری شبونه تو از برم      بگو چرا یاس پرپرم
نگو که داری قصد سفر      تو رو خدا حیدرو ببر
میری و حیدر میمونه باغم این کوچه ها
میکشه آخر علی رو فاطمه اون ماجرا
عشق حیدر عشق  حیدر عشق حیدرفاطمه
یاس پر پر یاس پرپر یاس پرپر فاطمه

غسل و حنوط تو نیمه شب   رسیده جون علی به لب
کبود شده روی ماه تو      فدای جسم تباه تو
فاطمه میری شبونه پیش چشم بچه ها
میدوه زینب تو کوچه میگه ای مادر بیا
عشق حیدر عشق  حیدر عشق حیدرفاطمه
یاس پر پر یاس پرپر یاس پرپر فاطمه


دریافت سبک


**************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ عماد بهرامی

زمینه

قتلگاهت جلو چشامه            سوزه غربت توی صدامه
میسوزونه آهم دلِ همه عالمو
پُر از اشک چشمام خودت ببین حالمو
در دلِ غم دیده طوفان میکنی           روزمو شام غریبان میکنی
فاطمه یا فاطمه یافاطمه

بی تو دیگه تنهای تنهام         رفتی رفته رمق ز پاهام
منی که خودم یک تنه هزار لشکرم
ببین چی اورده رفتنِ تو بر سرم
خانه ام عاری ز خوشحالی شده          دست خیبر افکنم خالی شده
فاطمه یا فاطمه یافاطمه

زهراچشمام ابرِ بهاره        زینب یک دم اروم نداره
نبودت دلم رو داره اتیش میزنه
خیالِ تو تسکینه درد قلبه منه
هیچ و مردی این چنین تنها نشد        دست تو بشکست و دستم وا نشد
فاطمه یا فاطمه یافاطمه


دریافت سبک

 

*****************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ حبیب باقرزاده

زمینه

دوباره ماه غصه ماه ماتم شد   وای~
دل تموم شیعه ها پر از غم شد  وای~
برای روضه های مادرم زهرا   وای~
پر از سیاهی و کتیبه عالم شد  وای~ ۲
فاطمیه اومده باز ، دلتو آواره بکن
برا ماه غصه و غم ، خودت و آماده بکن
(فاطمه یاسیدتی) ۴

برای روضه های تو می خونم من وای~
تا عمر دارم در خونت می مونم من وای~
برای روضه های تو ببین اشکام وای~
داره می یادازاین چشای من نم نم وای~ ۲
نوکرا آی سینه زنا ، عزای زهرا رسیده
همگی سینه زن باشید ، برا قدی که خمیده
(فاطمه یاسیدتی) ۴


دریافت سبک


***************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ حبیب باقرزاده

زمینه

داری میری تو از کنارم     دیگه وقت سفر رسیده
تو میری بغض مرتضی هم    بی تو دیگه به سر رسیده
داری میری خانوم خونم
روی قلبم تو پا میذاری
برو باشه ولی بدونکه
مرتضی رو تنها میزاری
مرو دلبر من بمون کوثر من ۲
مرو ~
تو بری من تنها میشم
همدم این غمها میشم
(مرو یافاطمه) ۴

تو بری من چیکار کنم با     خاطره های درب و دیوار
می میرم تا نگام می افته       به در نیم سوخته و مسمار
هم حسن هم حسین و زینب
بهونه می گیرن برا تو
می رسه جون من به لبهام
تا می بینم حال و هواتو
مرو مهربونم  بمون همزبونم ۲
مرو ~
بدون تو دق میکنم
ناله و هق هق میکنم


دریافت سبک


*******************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ پیمان امجدی(عبدالحیدر)

زمینه

توی دلم غم دارم       اشکای نم نم دارم
تو فاطمیه مادر           حال محرم دارم
فاطمیه    فصل عزا و ماتمه
پیرن سیا بر تنمه
مادر ما بی حرمه
فاطمیه   شور و نوا و زمزمه
با اذن شاه علقمه
گریه کنم بر فاطمه
یافاطمه(یافاطمه یازهرا)

میون کوچه غوغا    میسوزه از غم دلها
یه دست به روی صورت   یه دست به دست آقا
فاطمیه     قباله از مادر ربود
سیلی و صورت کبود
مزد رسالت این نبود
فاطمیه          با گریه و سوز و محن
رو دل من زخم کهن
وای از غم آقام حسن
یافاطمه(یافاطمه یازهرا)


دریافت سبک

*****************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ پیمان امجدی(عبدالحیدر)

زمینه

میون بستر فاطمه      به روی لب این زمزمه
عجل وفاتی ای خدا      تو دل زینب واهمه
مادر       تو که هنوز جوونی
مادر       چرا قامت کمونی
مادر       دل منو میسوزونی
ام ابیها یافاطمه یازهرا

وصیتای مادرو        اشک چشای خواهرو
بوسه بزن وقت وداع        رو حنجر برادرو
زینب        بهر حسین مادری
زینب        تو که شیر حیدری
زینب        توی کرببلا بی یاوری
واویلتا واویلتا واویلا

یه روز میاد تو کربلا        سر حسین از تن جدا
میره به غارت پیرهنش       آتیش میگیره خیمه ها
ای وای      سنگینیه روی سینه
ای وای      مادری که داره میبینه
ای وای       برادرم ای بی قرینه
واویلتا واویلتا واویلا


دریافت سبک


*************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ حسین ایمانی

زمینه

بسترِ غمِ تو         پَهنه تویِ خونه
روضۀ گُلِ یاس   دِلُو می سوزونه
پَر وُ پهلوت زخمیِّه    دست وُ بازوت زخمیِّه
چشم وُ اَبروت زخمیِّه      مادرِ مظلومه
اشکایی که می باره
از دوتا چشات مادر
می خونه واسه شیعه
روضه هایِ حیدر
یاعلی ولیُّ الله  4

این نَفَس زَدَنا     قاتلِ علیِّه
بی قراره دلا     تویِ فاطمیِّه
بسترِیار خونیِّه
در وُ دیوار خونیِّه
نوکِ مسمار خونیِّه   مادرِمظلومه
حال وُ روزِ مادر تو …..
این روزا غم اَنگیزه
چشمامون بهاریِّه
فصلِ هِجرِه پائیزه
یاعلی ولی الله ۴

کمکم می کنه   تا بِگَم یا علی
نوایِ مادرِ….   بی حرم یاعلی
ذکرِ مادر یاعلی   ذکرِدختر یاعلی
ذکرِدلبر یاعلی      علی ولیُّ الله
مَحرمِ یدالله ِ….    خیبر وُ اُحُد چاهه
شالِ غصّۀ زهرا   رویِ دوشِ شاهه
یاعلی ولی الله ۴


دریافت سبک

**************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ یاسر رحمانی

زمینه ـ شور

دیگه دلخوشی حرم رفت
همه هست من از برم رفت
قرار دل مضطرم رفت
دیگه مادرم رفت
دیگه بعد از این کی میگیره اشک چشامو
دیگه بعد از بگم با کی درد دلامو
دیگه بعد از این کی داره هوای بابامو
دیگه بعد از این…
مدینه تاریک و سرده
پر از غرریبی و درده
پراز مردم نامرده
دیگه بعد از این…

غمت تو دلم جا نمی شه
فراقت مداوا نمی شه
گره خورده کارم یه جور که
دیگه وا نمی شه
میشه برگردی دلم توی غمها اسیره
میشه برگردی حسینت بهونه می گیره
میشه برگردی بدون تو زینب می میره
میشه برگردی
چشام دریا دریا بارون
بی تو دنیا واسم  زندون
شدم بی تو زار و حیرون
میشه برگردی…

بدون تو زندونه خونه
غم و درده مهمون خونه
شد از دود آتیش این در
عزاخونه خونه
خدایی سخته  عزیزت بره جا بمونی
خدایی سخته  توی خونه تنها بمونی
خدایی سخته  تو دنیا بی زهرا بمونی
خدایی سخته…
شب و روزت آه و زاری
نه دلداری نه غمخواری
پرستاری خونه داری
خدایی سخته…


دریافت سبک


***************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ یاسررحمانی

زمینه


روزگارم چنان سبوی شکسته می ماند
مادر من نماز خود را نشسته می خواند
من که دیدم کنار آن در چه بر سرش آمد اوگمان می کند که زینب غمش نمی داند
تا می رود راه-پیراهن او-میشود از خون آکنده
پیش من اما-می کند انکار-درد و غمش را –با خنده
وای مادر-مادر مادر

کار او با اشاره افتاده حال او زار است
از سر شب زدرد و غم تا سیپیده بیدار است
حامیان سقیفه با هم به خنده می گفتند
بر نمیخیزد او دگر این چنین که بیمار است
چه خوش ادا شد بین این مردم سفارشات پیغمبر
با لگدی از مادر زینب مانده بجا ما و این در
وای مادر-مادر-مادر

روز من مثل موی من تیره و پریشان است
آسمان نگاه زینب ستاره باران است
من بمیرم برای چشم بهاری بابا
چون شبیه هوای ابری همیشه گریان است
خانه نشین شد فاتح خیبر با دلی از غم طوفانی
هزاران حرف ناگفته دارد در این سکوت طولانی
وای مادر-مادر-مادر

 

دریافت سبک

******************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ حبیب باقرزاده

زمینه ـ شور

در هوای تو روضه می خونم
بی نگاه تو من پریشونم
از آسمون ندا میاد  وای مادر مادر
قیامتی بپا شد از ماجرای در
اونیکه پشت در افتاد  برا حیدر نور عینه
مادرتموم دنیا   مادر خوب حسینه
(جوونیم به فدات یافاطمه یازهرا) ۴

از غم زهرا آسمون تاره
جبرئیل داره گریه می باره
توآسمون ملائکه سیاهی می بندن
فرشته ها تو این شبا با شیعه هم دردن
مادر تموم عالم بی بی زهرای بتوله
یه اشاره کنه خانم  عزاداریمون قبوله
(جوونیم به فدات یا فاطمه یا زهرا) ۴

شد فدایی حضرت حیدر
از غم زهرا چشم عالم تر
بدون روضه های تو بی قرارم من
فدایی ولایتم جانثارم من
مثل زهرا تا قیامت همه حامی ولییم
تموم عالم بدونن عاشق سید علی ایم
(جوونیم به فدات یافاطمه یازهرا) ۴

دریافت سبک

***********

سبکهای مداحی فاطمیه ـ حسین محبی

شور

خوش به سعادت هر کی نوکره
مطیع امر ولی داوره
جنت رو میخام واسه چی وقتیکه
جنت خاک زیر پای مادره
آفریده شدم از     خاک پای مادر سادات
حک شده رو سینم    جان فدای مادر سادات
قد کشیدم توی     روضه های مادر سادات
ام ابیها یا زهرا

⃣بامدد از پادشاه عالمین
دلاور مرد جنگ بدر و حنین
ایشالله میسازیم با صاحب زمان
توی مدینه یک بین الحرمین
شامل کرم تو    کل عالمینه ای بانو
ایشالله توی حریمت   کل شیعه میزنه زانو
ملائکه توی صحنت    میکشن همه ذکر یاهو
آفریده شدم از……..
ام ابیها یا زهرا

⃣نداریم از وهابیها واهمه
حوالشون دست شاه علقمه
یاد شهدا وقتی میجنگیدن
ذکر لبهاشون بوده یافاطمه
این نفس زدنامون  از لطف حضرت زهرااست
این غم و شادیامون   کرم حضرت ثارالله است
نوکر بی بی زهرا    تا قیوم قیامت آقاست
شامل کرم تو…..
ام ابیها یا زهرا


دریافت سبک


**************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ حسین محبی

شور

هوای چشمام باز بارونیه    رسیده فصل غم فاطمیه
میزنیم هردم به سینه و سر     به لب میگیریم ذکر یاحیدر
غلام این درم   مطیع حیدرم
یه عمره خادم    روضه ی مادرم
یازهرا

⃣گدایی در خونت شیرینه   چقد عشقت تو دلم میشینه
ایشالله آقامون برای ما     میخونه روضتو تو مدینه
باعشقت تا ابد     غرق آرامشم
با ذکر تو بی بی     غرق آسایشم
یازهرا

⃣خوش به سعادت هرکسی که    این شبها تو روضه ها رسیده
مثال حسنش رو تو دنیا    به والله که مادر نزائیده
حسن جان منی    تو قران منی
باعث گفتن     حسین جان منی
یازهرا


دریافت سبک

****************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ سیدیاسرحسینی نسب

شور

اگه مادرداری-برکت داری،جنت داری
اگه مادرداری-دلبرداری،ساغرداری
اگه مادرداری-وفاداری،صفاداری
اگه مادرداری-درمون داری،سامون داری
اگه مادررفته
یادگاریهاش شده نشونه
رنگ زندگی روبه خزونه
داغ رفتنش به دل می مونه
اگه مادررفته
فضای خونه تاریک وسرده
بعدرفتنش بابا پردرده
کاشکی یکبارم شده برگرده
حالاحرف مادرداراوومادرندارااین باشه یک صدا
فاطمه فاطمه مادرمه مادرمه مادرمه

اگه مادرداری-دلدارداری،غمخوارداری
اگه مادرداری-قدرت داری،نصرت داری
اگه مادرداری-مظهرداری،گوهرداری
اگه مادرداری-رحمت داری،نعمت داری
اگه مادررفته
یادتصویرش به دل که قابه
دیدن جای خالیش عذابه
چش بچه هاش براش پرآبه
اگه مادررفته
یاداون روزابخیرکنارش
دردوغصه برده بودقرارش
استجابت دعا مزارش
حالاحرف مادرداراوومادرندارااین باشه یک صدا
فاطمه فاطمه مادرمه مادرمه مادرمه

دریافت سبک

**************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ عمادبهرامی

شور

سایهء روی سرم     مادر من
امید چشم ترم         مادر من
الهی فدا بشم           برای تو
کبوتره بی حرم
تو سینم عشقت رو دارم       با دردی کهنه میبارم
وقتی دوست دارم مادر           یعنی از خصمت بیزارم
بی تو مادر  …  غم داره دلم
از غصهء تو  …  بیماره دلم
هرشب هر روز … میباره دلم
مادر مادر ….

دل اسیر غمته    مادر من
دخیل بیرقته      مادر من
چشم امید همه  سینه زنا
به دست کرمت
جنت خاک زیر پاته          جان ما تویِ دستاته
بیت الاحزانت یازهرا           سینهء سینه زنهاته
تو خورشید … بیت الکرمی
تو معراج  …   بال و پرمی
تو مادرمی …  تو مادرمی
مادر مادر …

همه ی باور من      مادر من
گل معطر من من     مادر من
نگام به دست توئه    روز جزا
امید محشر من
یا زهرا إشفعی لنا     عندالله یا خیرالنسا
دست ما و دامان تو          من قطره تو هستی دریا
توی شعرام … مضمون منی
ابر رحمت   …    بارون منی
مثل خونم  …   تو جون منی
مادر مادر …

کاری از کارگروه شعروسبک نان و نمک"

دریافت سبک

**************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ نرگس غریبی

شور


سیلی میخوری رو خاکا میافتی     ماجرای کوچه رو به بابا نگفتی
دونه دونه اشکای تو روونه      بلند شو راهی دیگه نیست مادر تا خونه
دلم گرفته، کمرت شده خم
خونی و پارست چادر مادرم
ببین مامان جون که شکسته پرم
واای نمیبینه چشمات    واای پر خونه اشکات
واای نیمه جونه دستات

دست به کمر شد ،توی جوونی      شد از جفا مادر من قدش کمونى
سیاهی میرفت نگاه مادر       میزد گل یاس بابا تو کوچه پرپر
تو خاک کوچه میپیچی بخودت
خمیده از غم مادرم کمرت
کسی نبود تو کوچه دور وبرت
واای میسوزه زخماتو     وااى کبوده چشماتو
واای فدای اشکاتو

میگیری تو روتو ،به چشم بابا    چرا نمیگی چی شده توکوچه زهرا
نگاه بابا ، تو اضطرابه      مثل تو بابا نیمه شب ها نمیخوابه
مادر میپیچی توی خواب بخودت
دستو میگیری به روی کمرت
دلم میسوزه واسه قد خمت
واای داری میری انگار    واای امشبو دست بردار
واای گل یاس بیمار

براى مردن دعا میکردی    مادر چرا خون به دل بابا میکردی
از زخم پهلو تو ناله داری    مادر شب و روز چرا انقد بیقراری
حسن با گریه خدا خدا میکنه
حسینو زینب رو صدا میکنه
براى مادر داره دعا میکنه
واای مدینه نامرده      واای خونمون پر درده
وااى روی بابا زرده

اشکای بابا رو تو میچینی     میگی که حیدر بعد من خونه نشینى
آروم تو بستی چشماتو مادر     که حال بابا رو تو این روزا نبینی
میذاره سر رو،رو دیوار همیشه
میگه که زخم تو مداوا میشه
شفای مامان با دعا نمیشه
واای دل بابا خونه     واای بابا بی سامونه
وااى از غمت گریونه

رفتی و بابا زار و غمینه     بیا ببین که بعد تو خونه نشینه
از ابر چشماش بارون میباره     چه جوری روی لحد تو خاک میذاره
اشکای سردم شده بیتو روون
خونه ی  مارو که گرفته خزون
دلم میسوزه که تو بودی جوون
واای مدینه نامرده     واای با بابا بد کرده
واای روی بابا زرده

دریافت سبک

***************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ هاشم محمدی آرا

شور

اشکای چشاتو یادم نمیره مادر
هیچوقت گریه هاتویادم نمیره مادر
مگه یادم میره ،خون رو لبهاتو،    مگه یادم میره ،گودی چشماتو
مگه یادم میره ،اون همه غمهاتو۲
روی خاکا زمین خوردی،     انگاری داشتی میمردی
باهمون چشم پرخونت،      منوتا خونه آوردی
بذار تورو بغل بگیرم،
کاشکی بجای تو بمیرم
مرو مادر مرو مادر۳

دستای دعاتو یادم نمیره مادر
آخرین نگاتو یادم نمیره مادر
مگه یادم میره،سردی دستاتو،     مگه یادم میره ،سرفه شبهاتو
مگه یادم میره ،آه و نفس هاتو۲
توی کوچه شدی مضطر،    بدون یارو بی یاور
اسیر پنجه دشمن       مثه لاله شدی پرپر
برات بمیرم مرو مادر
به غم اسیرم مرو مادر
مرو مادر مرو مادر۳

دردای تو مادر مگه تمومی داره
از زخم تن تو دوباره خون میباره
هنوزم چادرت ،خاکیه میدونم     واسه دردای تو،همیشه گریونم
دارم امن یجیب، براتو میخونم۲
بی تو بابا پریشونه     دخترت دیده گریونه
واسه زخمای تو مادر     میشینه روضه روضه میخونه
شباتا صب بارون میبارم
یه شب دیگه بمون کنارم
مرو مادر مرو مادر۳

دریافت سبک

**************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ نرگس غریبی

زمینه ـ شور

نیمه شبا چرا    میپیچی به خودت
الهی که برات    بمیره حیدرت
برای رفتنت    نکن خدا خدا
تورو خدا بکن    برا شفا دعا
نفس نفس زدی تو جونم
نرو گل یاس جوونم
یا زهرا
بعد تو زندونه خونم
من بیتو زنده نمیمونم
یا زهرا

تو جوونی چرا    دست به کمر شدی
برای مجتبی ت    داغ جگر شدی
بدون تو علی     نداره یاوری
تو تنها مونس    غمای حیدری
بیتو نفسهام همه آهه
تموم زندگیم سیاهه
یا زهرا
بعد تو چشم من براهه
همدم حیدر تو چاهه
یازهرا

یتیمای تو رو     کی مادری کنه
کاش بتونه کسی   برات کاری کنه
غریبه حیدرت   نرو توروخدا
نگفتی که چى شد   میون کوچه ها
افتادی تو کوچه رو خاکا
از سیلی افتادی تو از پا
یا زهرا
ببر منو،نرو تو تنها
رحمی بکن به این یتیما
یا زهرا

نگو داری میری    از پیش حیدرت
زهرای من بمون    به جون مادرت
قدم خمیده و     غریبو بی کسم
آره بدون تو    به پیری میرسم
تو میری از خونه شبونه
جات خالیه خانوم خونه
یا زهرا
عطر تو مونده توی خونه
بعد تو حیدر نیمه جونه
یا زهرا

دریافت سبک

**************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ سیدیاسرحسینی نسب


زمینه ـ شور

حرف رفتن نزن       دل بی شکیبه
قول وقرارمون       باشه حبیبه
اگه میری برو        هرچی نصیبه
ولی اینوبدون         حیدرغریبه
( بجای دوبیت فوق می توانیدازدوبیت زیراستفاده کنید)
چرا ذکر لبت           امن یجیبه
زهرااینوبدون    علی غریبه
دلت پیش منه زهرا
ازعلی روتوگرفتنت دیگه چی بوده
علی روگاهی ندیدنت دیگه چی بوده
خانومم دعای رفتنت دیگه چی بوده
دلت بابچه هاست زهرا
بگوکارخونه کردنت دیگه چی بوده
خونه روجاروکشیدنت دیگه چی بوده
بااین حال توپاشدنت دیگه چی بوده
می شه صدام کنی، نمازحیدر
بازم نگام کنی،نیازحیدر
دعابرام کنی، هم رازحیدر
علی رومی کشه
شکسته بالم و
دیگه وبالم و
علی حلالم زهرا

روتوازم نگیر      ای مهربونم
خانوم زندگیم         ای قدکمونم
بامن حرفی بزن      آروم جونم
دارم دق می کنم   من مردخونم(یابی همزبونم)
آخه این رسمشه زهرا
توبری چطوری حیدرت زنده بمونه
بعدتوبهارعمرمن روبه خزونه
ای پرستوی علی نرو ازآشیونه
بگم ازغربتم زهرا
غمی که دل تنگ منوهی می سوزونه
روگلبرگای یاس علی پره نشونه
علی وداغ ندیدنت که می کشونه
(یا،علی ببینه دردو غمت رو نمیتونه)
نگاه کن به حسن،آروم نداره
حسینتو ببین،چه بی قراره
ازروی زینبت غصه می باره
علی رومی کشه
شکسته بالم و
دیگه وبالم و
علی حلالم زهرا
(بجای گوشواره فوق می توانیدازاین گوشواره استفاده کنید)
علی رومی کشه
ببینه غصتو
دل شکستتو
این حال خستتوزهرا


دریافت سبک


***************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ حمیدکاظمی(اویس)

زمینه.شور.واحد

بایادت میسوزم        بین روضه مادر
دارم اشک دیده         (درغربت حیدر)۲
کن عنایتی براین دلها
حق حسنینت یازهرا
ذکرم روزوشب شدمادرجان
اللهم ارزقنی کربلا
یازهرا۳

مریدزینبم         غلام حسینم
مرغ جلدصحن      (بین الحرمینم)۲
یازهرادرشوروشینم کن
کلب بین الحرمینم کن
چیزی نمیخوام جزاین مادر
فدای ارباب حسینم کن
یازهرا۳

دریافت سبک

*************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ هاشم محمدی آرا

شور

مشکیه فاطمیه میپوشم    یه عمریه که نوکرت هستم
به سینه میزنم تاجون دارم     آقا گدای مادرت هستم ۲
تازنده ام براتو سینه میزنم
هستیمو فدای زهرا میکنم
نذر روضه های مادر شماس
کل هستی ِ منوجون و تنم
آه ۳/گداتم من …آه ۳/فداتم من
ریزه خور این روضه هاتم من

اونکه دعاش همیشه همرامه    مادر بچه شیعه ها زهراس
پرچم یا فاطمه الزهرا         میون کل عالمین بالاس ۲
اگه که سینه میزنم تو هیئتا
آقا یه گوشه چشم مادر تو ئهِ
اگه میام زیارت کرب بلا
آقا همش دعای خواهر تو ئهِ
آه ۳/ کسو کارم…آه ۳/دوست دارم
مدیون دعای علمدارم

گدای بچه‌های تو هستم     سینه زن حسینتم مادر
حلقه بگوش حسن و زینب   گریه کن دخترم مادر۲
اگه که رو سیاهمو دربدرم
دردمو درمون میکنه یه نیم نگات
آخر یه روز خودم میشم فداییه
شما و حیدر وتموم بچه هات
آه۳/کس وکارم…آه/دوست دارم
از لطف شما کربلا دارم


دریافت سبک

*************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ عماد بهرامی

شور

مــادرم زهــرا
مــیـکــشه دسـت روی جــای لـــطمــه مـــا
مــیــگـــه عــاقــبـت بــخــیـر بشید ایــــشـ‌ــالـــا
کـــــاشــــــکـــی بـــودیـــد شمـاهــا عــاشــورا
دوســت دارم خودمو نشون بدم
دوسـت دارم بین روضه جون بدم
دوسـت دارم لطمه و تلاطم و هروله رو
دوسـت دارم لعن به حرمله رو

یا مولا یاعزیز الزهرا (۳)

ابـــی عـــبدالـلـه
ذکــر تو ســیـنه زنـو مــیـکَنه از جــا
بــابــی انــت و امـــی یــابن زهـــرا
الــســلــام عـــلـــیـک یـــامـــولـا
دوسـت دارم گریه و زمزمه رو
دوسـت دارم مهدی فاطمه رو
دوسـت دارم بین روضهء شما فدا بشم
دوسـت دارم پابذاری روچشم

یا مولا یاعزیز الزهرا (۳)

مــثــل یـــک خـــوابـــه
وعده گـاه ما تـو صـحن انقـلــابـه
آب ســقـاخـونـتون شراب نــابــه
خــوش به حال کسی که ســیـرابـه
دوسـت دارم گنبد طلایی رو
دوسـت دارم بست شیخ بهایی رو
دوسـت دارم ذکر یا ضامن آهو مددو
دوسـت دارم همه جای مشهدو

یا مولا یاعزیز الزهرا (۳)

دریافت سبک

*****************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ عماد بهرامی

واحد

یااسدالله الغالب حیدر یاحیدر
یاعلی بن ابی طالب حیدر یاحیدر
شیر خیبر یاحیدر
خیرالبشر یاحیدر
ساقی کوثر
امیرلشکر حیدر حیدر
شاه دلاور حیدر حیدر
ساقی کوثر اولو اخر


نقطه ی باءِ بسم اللهی
جلوه ی ربی یداللهی
عشق زهرا یاحیدر
عالی اعلا یاحیدر
ساقی کوثر
شافع محشر حیدر حیدر
ماه منور حیدر حیدر
ساقی کوثر اولو آخر

ای تپش دل پیغمبر حیدر یاحیدر
یک نظرت میسازه قنبر حیدر یاحیدر
قسیمِ جنت و ناری
حبیبِ پروردگاری
یل کراری یل کراری
مسجدومنبر حیدر حیدر
ازهمه بهتر حیدر حیدر
ساقیِ کوثر اولواخر

ازتوشرابو ازمن مستی جامِ لبالب
مالک قلب مجنون هستی سالارزینب
شاه دلها یامولاء
میروآقا یامولاء
هستیِ نوکر یابن الزهرا
غریبِ مادر یابن الزهرا
اباعبدالله هویاثارالله

دریافت سبک

*****************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ حمیدکاظمی(اویس)

واحد

یک مدینه شد،دشمن حیدر
کنج یک خانه، بستر مادر
میزندبرسروناله کنان دختری
وای من وای من،ازغم بی مادری
(آه واویلا آه وواویلا)۴

کوچه ای تنگ و،رنگ رخی زرد
سیلی ودست،  یک سگ ولگرد
شده نقش زمین، وای دلم مادری
وای من وای من،از غم بی مادری
(آه واویلا آه وواویلا)۴

شده غوغا میان دل صحرا
می زند برسر حضرت زهرا
غیرتیرونیزه سایه به سرندارد
وای من وای من،حسین سرندارد
(ابی عبدالله سالارزینب)۴

ناله ها دارد زینب کبری
گشته صدپاره پیکرمولا
ازبرم به زهراگوکه پسرندارد
وای من وای من حسین سرندارد
(ابی عبدالله سالارزینب)

غرق خون اکبردردل صحرا
پیکرقاسم شد اربا اربا
خواهرش غیر دیده ترندارد
وای من وای من حسین سرندارد
(ابی عبدالله سالارزینب)۴


دریافت سبک

**************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ حمیدکاظمی(اویس)

واحد

یقین روضه ها جان پناه همه ست        یقین نام تو بهترین زمزمه ست
به روزقیامت به روز حساب              ندارم غمی مادرم فاطمه ست
سر سفره تو شدم حیدری          غلامی تو باعث سروری
عجینم به اشک غم روضه هات        برا   اینه حساسم و  مادری
ای عشق مرتضی    حبیبه خدا
بده به نوکرت       بی بی یه کربلا
(شافع محشری   هستی     حیدری)

و عالم برات مثل انگشتره           ونامت دل از عالمی میبره
دعایی بکن حق این نوکرت          جزاین درآقا جای دیگه نره
تویی لنگر آسمان و زمین              وصی نبوت ویعصوب دین
میخونم به کوری وهابیت             که تنها تویی امیرالمؤمنین
ولایت علی    یه تاج روسرم
همینم افتخار    که کلب حیدرم
(سائل   این درم    شاهی و    نوکرم)

منم مبتلای غمت یاحسن         منم بیقراردمت یا حسن
آره رزق وروزی دارم من آقا          زیر سایه پرچمت یاحسن
برام یاحسن نوکریت منصبه           برام یاحسن عشق تومذهبه
شدم من دیوونت یقینا آقا              خریدار  من حضرت زینبه
امیرملک دل    تویی تومقتدام
سرم ازعالمی    غلام مجتبام
(هرطپش  قلب من یاحسن یاحسن)

سلام ای مرا مهرو ماه منیر        شهنشاه عشق دست من رابگیر
شده ذکر لبهام دراوج جنون         امیری حسین و نعم الأمیر
سلام اولسون او توکولن گوزیاشا          سلام اولسون اوتشنه لب قارداشا
سلام اولسون او نیزه اوسته باشا            سلام علی بانی الکربلا
شده حسین حسین   نوای برلبم
خداروشاکرم     که کلب زینبم
(من برات نوکرم  یامرگ یاحرم)

رقیه تویی ثانی فاطمه       تویی عشق شاهنشه علقمه
فدائی عشق توأم من بی بی    تومحشر دارم ذکرتو زمزمه
توزهراصفاتی زسرتابه پا    تویی رابطه بین من تاخدا
من وحق شاهنشه بی کفن     بخر اربعین تا  برم کربلا
شده حسین حسین  نوای برلبم
خداروشاکرم   که کلب زینبم
(من برات نوکرم   یامرگ  یاحرم)

دریافت سبک

 

****************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ نرگس غریبی

واحد


میمونه تو یادمن ،هول و بلای کوچه
افتادی روی خاکا ، تو کربلای کو چه
تو کوچه هیشکی نبود یاری کنه
برای مادر من کاری کنه
کسی نیست تا با ما غم خواری کنه
واای تو کوچه سیلی خوردی     واای زخماتو میشمردی
واای مادر من تو اونروز         واای کاش بابا رو میبردی

یادم نمیره مادر،قصه ی اون شبهارو
یادم نمیره مادر ،کبودی لبهارو
کسی نیست ،حیدرتو یاری کنه
برای زخماى تو کاری کنه
مدینه با بابا دلداری کنه
واای توى جوونی پیری    واای دست به کمر میگیری
کاش میشد برات سپر شم    واای تو دستمو بگیری

مادر میپیچی شبها، تو بستر تنهایی
نگو ز رفتن مادر ، تو همدم بابایی
میبینی بابا کسی نداره
بابا هم مثل تو بیقراره
از این درد بابا آروم نداره
واای اشک بابا روونه     واای نگاش به آسمونه
باز،بگو میمونى مادر    واای بمون بابا بمونه

کبوده بازوی تو شکسته پهلوی تو
یادم نمیره مادر ،کبودی روی تو
دعای بابا نشد اجابت
برای بابا تو هستی حاجت
بیاد کاش از آسمونا رحمت
واای بمون تو خونه امشب     واای تو رو بجون زینب
واای ببین که جون بابا     واای مادر رسیده بر لب

پیش نگاه بابا ،میزنی پرپر مادر
مادر نرو که بیتو ،طاقت نداره حیدر
به زانو ببین نشسته بابا
از این غم ببین شکسته بابا
کنارت ،چشماشوبسته بابا
واای مادرم داره میره      واای بغض بابا میگیره
کاش یکی بیاد و زیر      واای شونه هاشو بگیره

به وقت غسلت بابا ،دید کبوده روی تو
خون میچکید از چشماش ،به زخم بازوی تو
کسی نیست بابا رو دلداری بده
به بابا،حال عزا داری بده
یکی کاش ، بیاد به ما یاری
واای حیدرت نیمه جونه     واای دلم رو میسوزونه
واای داره میگه زیر لب    واای زهرا هنوز جوونه

دور جنازت مادر ،یتیمات حلقه بستن
چشاتو واکن مادر ، ببین چه پر شکستن
رو پاهات حسین گذاشته روشو
کنارت رفته  بابا ز هوشو
وا کرده زینب تو گیسوشو
واای میافتم امشب از پا     واای برس بداد بابا
واای رحمی بکن تو امشب     واای مادر به این یتیما

افتاده روی خاکا ،پشت جنازت بابا
رفتی و بعدت مادر ،حیدرت افتاد از پا
شبونه مارو گذاشتی میری
تو باید ،بچه هارو بگیری
نگو که تو از مدینه سیری
واای پشت جنازه زینب    واای جونش رسیده برلب
واای میدوه توی کوچه      واای زینب میمیره امشب

رفتی و بعدت بابا ،نشسته کنج خونه
اشکش به روی دامن ،میچکه دونه دونه
غریبه کاش که میموندی مادر
دل ماها رو سوزومدی مادر
چرا با بابا نموندی مادر
واای بهارمون خزونه     واای اشکای روونه
از عطر چادر نماز     مادرمون ،تو خونه

رفتی و بیتو مادر،همدم بابا چاهه
فقط یه چاه تنها از غم اون آگاهه
مدینه بابا خیلی غریبه
ندیدی حیدرت بی حبیبه
به زخم بابا ،اسمت طبیبه
واای اشک بابا روونه     واای زده غمش جوونه
واای شبا جای لالایی     واای چه روضه ها میخونه

خونه نشینه بابا از وقتی رفتی مادر
رفتی و قلب بابا رو ،تو شکستی مادر
تو خونه جات خالیه همیشه
غم تو زده تو دلها ریشه
آخه زندگی بیتو نمیشه
واای همدم بابا چاهه   هنوز چشش به راهه
وای نبودی بیتو مادر    واای هرنفسش به آهه

دلم گرفته زینب،شونه بزن موهاشو
مادر بیا و بازم ،تو همدم بابا شو
لالاییت تو گوش ما میمونه
هنوزم عطرت تو خونمونه
بیا که امشب داریم بهونه
واای دلا گرفته امشب     واای جونا رسیده برلب
واای همه دارن بهونه     واای برس بداد زینب
وای رفتی توی جوونی     واای مادر آسمونی
وااى یادم نمیره رفتی      خسته و قد کمونی


دریافت سبک

****************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ ابوالفضل آلوئیان

واحد

دوباره غرق عزا شد این دلِ ما       دوباره پیچیده نالهِ یازهرا
میخونیم همراه عاشقای بی بی       مددی یا حضرت ام ابیها
زهرا ترین.زهراتویی روی زمین
عالم رکاب.تویی بی بی براش نگین
ای یاور.مولا امیرالمومنین
یافاطمه (۳)

تموم زندگیمون وقف عزاته        همه هستی ما ریخته به پاته
میدونم که روز محشر شفیع ما      نخی از تارو پود چادر سیاته
مادر مادر.تموم زندگیم فدات
چشمام به در.میمونه لحظه ممات
کاشکی باشه جون دادنم به روی پات
یافاطمه(۳)

دریافت سبک

*************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ رضاباقریان


واحد سنگین بعد از شهادت


کنار قبر زهرا          مردی غریب و تنها
می گه عزیز جونم        کجایی
اشک عزا می ریزم       تنها شدم عزیزم
ای یار همزبونم             کجایی
قرار نبود، کبوترم         پر بزنی از این قفس
قرار نبود، تنها بری       من بمونم بی هم نفس
کجایی ای مادر زینب۳

برات نماز می خونم         بی صبر و نیمه جونم
خوشی برام حرومه             یازهرا
با یاد روی نیلی         با یاد ضرب سیلی
بغضی توی گلومه                یازهرا
پاش و ببین، غربتم و         همه می گن تنها شدی
پاش و ببین، دشمنات و     می گن که بی زهرا شدی
کجایی ای مادر زینب۳

دیگه طاقت ندارم     تو خونه پا بذارم
زینبم و ببینم                 می میرم
دلم براش کبابه        خیلی دلش بی تابه
تا اشکاش و می بینم        می میرم
تو رفتی و، دختر تو             تنها طرفدارِ منِ
دردش اینه، که بعدِ من        برادرش بی کفنِ
کجایی ای مادر زینب ۳

دریافت سبک


*****************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ سیدیاسرحسینی نسب

زمینه  ـ واحدتند

فاطمیه،مادری بی حاله   فاطمیه،قامتش هلاله
فاطمیه،نفسش باناله     فاطمیه،روزیه هرساله
سینه زنها،فصل اشک وغمه
سردردل،نقش یافاطمه
هرکی امشب،باحاجت اومده
دم بگیره،زهرامادرمه
مادری که اون،فخرماسوی ست
رخت عروسیش،برای گداست
بمیرم براش،بسکه بلادید
بانوی علی،دردش بی دواست
مادرمنی مادرمنی مادرمنی مادرمنی
مادرمنی زهرامادرمنی
مادرمنی زهرامادرمنی

فاطمیه،دختری محزونه  فاطمیه،ازغم پریشونه
فاطمیه،باناله می خونه  فاطمیه،مادرم جوونه
آه الهی،بمیره دخترت
تانبینه،خونیه بسترت
آسمون،آرامش بابا
چی آوردن،نامردابه سرت
پاشومادرم،کارخونه کن
فکری برای،آشیونه کن
یادقدیما،جون زینبت
موهای منو،کمی شونه کن
مادرمنی مادرمنی مادرمنی مادرمنی
مادرمنی زهرامادرمنی
مادرمنی زهرامادرمنی

فاطمیه،شورمحشرافتادفاطمیه،دین درخطرافتاد
فاطمیه،به دل شررافتاد  فاطمیه،عمرحیدرافتاد
فاطمه جان،داروندارمن
مهربونم،صبروقرارمن
چشم به راهم،بودی تاکه بیام
گربری تو،تمومه کارمن
روضه ی منه،یاس ونیلوفر
منومی کشه،کوچه ووگذر
آخه چه جوری،باورش کنم
گل من باشه،بین چل نفر
مادرمنی مادرمنی مادرمنی مادرمنی
مادرمنی زهرامادرمنی
مادرمنی زهرامادرمنی

دریافت سبک


****************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ محسن صائمی

واحدسنگین

خونه ای سوخته که حرمتش بیشتر از حج بود
کاشکی ای خدا میخ اون در یکمی کج بود
بعد ماجرای کوچه ها بابا من مردم
کاش جای مادر از اون نامرد سیلی میخوردم
نفس نفس صدای مادر به خس خسه
یکی بیاد به داد مادر برسه
وای مرو مادر مرو…

حیا به حق نمک نکردن نامردما
چهل تا نامرد کمک نکردن نامردما
دومی اومد لگد خوابوند به سینه ی در
از ضرب لگد شکسته شد پهلوی مادر
نزن نزن صورت مادر شده کبود
نزن نامرد گناه مادر مگر چه بود
وای مرو مادر مرو

دو تا نانجیب غلاف ب مادر میزدن
فضه گفت نزن نامردا بیشتر میزدن
بازوی زخمی پهلو شکسته قدش کمون
شال بابا رو گرفت و گفت پیشم بمون
کشون کشون بستن دو دستاشو با طناب
جلو چشاش مادر میدید که میشد آب
وای مرو مادر مرو

دریافت سبک

**************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ نرگس غریبی

واحد سنگین

چشمای تو سنگینه و    انگار داری پر میگیری
انگار که راس راسی داری    علی رو میذاری میری
لبخند سردی رو لبت
داری سفارش میکنی
بچه هاتو یبار دیگه
داری نوازش میکنی
پهلو به پهلو میشی و    میلزه دستو پات
نمیتونی بلند بشی    زهرا دیگه از جات
فدای تو بشه علی  فدای گل زخمات
گلم بگو میمونی تو،با حیدرت زهرا
بگو هیچوقت نمیذاری،حیدرتو تنها
بمون بامن ای خانوم خونم
میدونی که بیتو نمیمونم

زدی تو آخرین دفعه    شونه موهای زینبو
بیداری تا سحر چرا   زهرا تو آخرین شبو
تنور تو داغه هنوز
خونه رو جارو کشیدی
دوختی لباس زینبو
بچه هارو سیرمیدیدی
داری سفارش میکنی    به زینبت انگار
زهرا تورو خدا از این    سفر تو دست بردار
بمون تو امشبو نرو     تو ای گل بیمار
بخواب گل یاس علی ،بهتربشی شاید
آروم بگیری تو گلم ، بمونی تو باید
بمون بامن ای خانوم خونم
میدونی که بیتو نمیمونم

نمیتونی بلندبشى     از جات دیگه تو فاطمه
ناله نکن گل علی     که خون سینه ی همه
نفس نفس تو میزنی
داری میشی پرپر
ذکر تموم بچه ها
شده مادر مادر
بلال داره اذان میگه     برای تو زهرا
پاشو تو روخدا نذار     حیدرتو تنها
میمونه بعدتو علی    باغصه و غم ها
وقت خداحافظیه ،علی میره از هوش
شدن یتیمای تو از غم تو مشکى پوش
بمون بامن ای خانوم خونم
میدونی که بیتو نمیمونم


دریافت سبک

************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ سجاد ابوالحسن زاده

واحد سنگین

پره رمزو راز ، تو رازو نیاز
دیدم اشک میریزی تو وقت نماز
تو حال قنوتت شکستی سکوت          خدارروقسم دادی انگاری باز

دعا کردی از دار دنیا بری
دعا کردی از شهر غم ها ببر
منو هر جا میری ببر با خودت         می خوام از تو مادر که تنها نری


یتیمم نکن سخت بی مادری
داری میری و میکشی زینبو
جلو چشم ما مادرم پرپری            بمون پیش ما مادرم امشبو

نرو مادرم جان زینب نرو ۴بار


دریافت سبک


***************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ پیمان امجدی(عبدالحیدر)

زمینه ـ حماسی

به  نام  نامی فاطمه
به  اذن  شاه  علقمه
به روی لب این زمزمه(۲)
سوره ی کوثر    همسر حیدر
دخت پیمبر       یازهرا
سرور دنیا         شافع عقبا
سپر  مولا         یازهرا
لبیک یا زهرا(۴)

به نام نامی علی
دلم شده منجلی
تو شاه برتری(۲)
ساقی کوثر     ای دل و دلبر
از همه بهتر      یاحیدر
ذکر لبامه        خواب شبامه
علی آقامه       یاحیدر
لبیک یاحیدر(۴)

به نام نامی حسین
در دل من شوروشین
پادشاه عالمین (۲)
اسم تو رولب      درتاب و درتب
سالار زینب         ثارالله
عبد تو هستم     عاشق و مستم
میگیری دستم     ثارالله
لبیک یا ثارالله(۴)


دریافت سبک

*****************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ پیمان امجدی(عبدالحیدر)

واحد

جان حیدر مرو زهرا     بی تو دلگیره این دنیا
سوره ی کوثر حیدر       مهربونی و بی همتا(۲)
اشک چشام روونه
تویی چراغ خونه
دوست دارم یه دنیا
خدا خودش میدونه
زهرا      دل مضطرم غرق سوزو محن
زهرا      بمان جان زینب به جان حسن
ای وای گل پرپرم

بهر تو می شوم من یار        بهر من گشته ای غمخوار
میکنم زیر لب نجوا              ای علی به خاطرت بسپار(۲)
غسلم بده شبونه
میون آشیونه
مزار خاکی من
بمونه بی نشونه
حیدر    ز تنهایی تو  شدم  گریان
حیدر    به بالای قبرم بخوان قرآن
ای وای گل پرپرم


دریافت سبک

*****************

سبکهای مداحی فاطمیه ـ حسین محبی

واحد

فاطمه یاور قلب زارم
عشق شما شده داروندارم
جز شما پشت و پناهی ندارم
هیات تو شده   بیت الاحزان من
تو روضت پاگرفت     دین و ایمان من
باابی انت و امی یا زهرا

⃣یازهرا انسیه الحورایی
دنیا تویی و تو یک دنیایی
تک ستاره ی ارض و سمایی
خیممون چادر      نخ نمای توست
شاه دوعالمه    هرکی گدای توست
باابی انت و امی یازهرا


دریافت سبک